Program

Digitaliseringen treffer arbeidslivet. Den endrer barnas oppvekst, dine medievaner og partienes valgkamp. Vil ny teknologi sikre frihet for de mange, eller samles makten hos noen få?

 

Hva skal vi leve av? Uten norsk verdiskaping i verdensklasse, ingen robust velferdsstat. Har venstresida visjoner for industrinasjonen Norge? Hva skjer med arbeidslivet hvis robotene tar jobbene våre?

Monopolenes makt: Google og Facebook overvåker alt og alle. De nye monopolenes klikk-økonomi undergraver seriøs journalistikk. Overlever demokratiet den digitale maktkonsentrasjonen?

Digital oppvekst: Vet vi hva det gjør med oppveksten til barn og unge, når de lever konstant påloggede liv? Mens psykisk uhelse blant unge øker raskt, står foreldre og lærere rådville og ser på. Bør sosiale medier og smarttelefoner ut av klasserommet – kanskje ut av skolegården?

Løsninger som fungerer: Innleie brer om seg i privat og offentlig sektor. Det sies at den faste ansettelsen på vei ut, men kan fagbevegelsen slå tilbake. Hør suksesshistorien til Oslo Sporveier og hva som skjedde da Coop skulle bygge nytt robot-lager.

MANIFESTKONFERANSEN 2019 er din guide til framtida som allerede er her.