Stiftelsen Manifest har siden 2003 vært en pådriver for ideologisk debatt og politisk diskusjon på tvers av gamle skillelinjer innen folkelige bevegelser og den brede venstresida.

Stiftelsen etablerte i 2007 Forlaget Manifest i samarbeid med Forlaget Oktober. Forlaget Manifest er samarbeidspartner for våre bok- og pamflettutgivelser.

Manifest senter for samfunnsanalyse (Manifest Tankesmie) ble etablert i juni 2009 på initiativ fra Stiftelsen Manifest.

Virksomheten til Manifest Tankesmie utvikles i nær forbindelse med den aktive fagbevegelsen landet over, samtidig som tankesmia alltid skal beholde politisk og organisatorisk uavhengighet. Forbindelsen etableres ved at klubber, foreninger, fylkeslag og forbund kjøper abonnement på våre publikasjoner. Abonnentene får en stemme hver på et årsmøte som velger medlemmer til et Fagligpolitisk råd, som får innflytelse, men ikke eiermakt.