DEL 1: ELITISME

10:00-10:05  ÅPNING

10:05-10:35  HVEM ER VERDT NOE I NORSK SKOLE?
Samfunnet trenger arbeideryrkene, men hvilken plass har disse yrkenes ferdigheter i et ensporet skolesystem? Når ungdom «faller utenfor», er skolen en del av løsningen – eller selve problemet?

Asle Hermansen, daglig leder for prosjektet Skole på byggeplass (Veidekke)
Elise Farstad Djupedal, stipendiat ved NTNU

10:35-11:05  HVA GJØR VI FOR ARBEIDSORIENTERT UNGDOM?
Du trenger ikke lykkes på skolen for å lykkes i arbeidslivet. Men får du sjansen til å vise hva du er god for?

Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes forbund
Elise Farstad Djupedal, stipendiat ved NTNU
Elise Waagen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

11:05-11:30    MERITOKRATIET: OVERTRO PÅ SKOLENS RETTFERDIGHET
I et samfunn der lik rett til utdanning skulle være veien til rettferdighet, bør de fattige i tunge yrker med lav status bare skylde seg selv?

Nina Björk, forfatter av Om man älskar frihet (Sverige)


11:30-12:30 LUNSJ

Sjekk ut bøkene på standen til Forlaget Manifest!


DEL 2: ELITISME & POPULISME

12:30-12:50 DET USYNLIGE ARBEIDSFOLKET
«Gølvet» i arbeidslivet har blitt mindre synlig i norsk nyhetsdekning og den før så mektige arbeiderpressa er vekk. Hva betyr medieutviklingen for fagbevegelsens styrke og norsk politikk? 

Elisabeth Eide, professor emerita i journalistikk ved OsloMet
Paul Bjerke, professor emeritus i journalistikk ved Høgskulen i Volda og tidligere redaktør i Klassekampen. 

12:50-13:30 YTRE HØYRES APPELL TIL «DE USYNLIGE»
Den såkalte høyrepopulismen i Vesten blir mer radikalisert, kvinnefiendtlig og angriper demokratiets institusjoner. Hvordan utnytter ytre høyre digitale medier og hva tilbyr de  yngre menn som føler seg oversett? 

Carline Tromp, forfatter av Kulturkrig og medarbeider i Klassekampen
Max Karlsson, journalist i ETC og ekspert på Sverigedemokraterna (Sverige)
Espen Teigen, journalist og tidligere pressekontakt for Sylvi Listhaug

13:30-13:40 MUSIKK ved Stian Carstensen13:40-14:00    PAUSE

Sjekk ut bøkene på standen til Forlaget Manifest! 


DEL 3: SOLIDARITET

14:00- 14:05  Manifest media: En digital medieplattform til venstre for midten
Magnus Marsdal, styreleder i Manifest Media, presenterer Manifests nye mediasatsning.

14:05 – 14:20 Litteratursamtale: Hvem teller som «vanlige folk» i Norge anno 2023?
Hvilken plass har vanlige folk i norsk samtidslitteratur? Hvem teller som «vanlige folk»? Vi har fått med oss tre forfattere som mener litteraturen har plass til mange fortellinger bortenfor middelklassens kamp med seg og sitt.

Maria Navarro Skaranger, forfatter av Alle utlendinger har lukka gardiner og Emily forever
Zeshan Shakar, forfatter av Tante Ulrikkes vei og De kaller meg ulven
Yohan Shanmugaratnam, forfatter og journalist i Klassekampen 

14:20-14:50 PARTERAPI FOR KLIMA OG INDUSTRI

Er klimaaktivister og fagforeningsgubber som kryptonitt for hverandre, eller har de egentlig felles interesser? Natur & ungdom og Verkstedklubben Aker Verdal har funnet hverandre. Nå lanserer de 10 BUD FOR GRØNN INDUSTRI.

Stian Sagvold, leder for Verkstedklubben Aker Verdal(Fellesforbundet)
Gina Gylver, leder av Natur & ungdom
Jan Christian Vestre, næringsminister (Ap)

14:50-14:58    SOLIDARITETSAPPELL
Audun Lysbakken, tidligere leder for SV